Контакти

Адрес за контакт

София 1000,

ул. "Дякон Игнатий" № 3,

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 

Телефони

Телефонна централа: 02 / 92 20 922

Факс: 02 / 987 96 93

 

Интернет адрес

http://www.mod.bg

 

Дирекция "Връзки с обществеността"

тел.: 02 / 92 20 953

факс: 02 / 987 32 28

e-mail: 

 

Заявления по Закона за достъп до обществена информация:

e-mail:  l.tzanova@mod.bg