Сътрудничество

 

Документи

 

Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити

 

Договор за неразпространение на ядрените оръжия

 

Договор за обикновените въоръжени сили в Европа

 

Мерки за укрепване на доверието и сигурността - Виенски документ 2011

 

Конвенция за забрана на разработването, производството, съхраняването и използването на химическо оръжие и за неговото унищожаване

 

Конвенция за касетъчните боеприпаси

 

Договор за установяване на режима "Открито небе"

 

Мерки за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област в Черно море

 

Проект между Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Република България за унищожаване на излишни за Българската армия ракетни горива и окислители със съдействието на ОССЕ (MELANGE)

 

Експортен контрол; Участие на България в международни режими за експортен контрол

 

Кодекс за поведение на ОССЕ в областта на политико-военните аспекти на сигурността

 

Конвенция за забрана на разработването, производството и съхранението на бактериологическото (биологическото) и токсинно оръжия и за неговото унищожаване

 

Конвенция за забрана или ограничаване на използването на някои конвенционални оръжия, които нанасят прекомерни увреждания или имат неизбирателно въздействие

 

Конвенция за забрана на използването, съхранението, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

 

Други договори, по които Република България е страна

 

Задължения, произтичащи от документи и решения, приети от Форума за сътрудничество в областта на сигурността на Организацията за сътрудничество в областта на сигурността

 

Задължения, произтичащи от резолюции на Общото събрание и на Съвета за сигурност на ООН

 

Регионални преговори за укрепване на доверието и сигурността и за контрол на въоръженията