Обяви и конкурси

19.01.2018

Заповед № ОХ-49 от 18.01.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

17.01.2018

Заповед № ОХ-42 от 15.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

16.01.2018

Заповед № ОХ-43 от 15.01.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в 68-ма бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

12.01.2018

Заповед № ОХ-27 от 10.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.01.2018

Заповед № ОХ-20 от 08.01.2018 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година

05.01.2018

Заповед № ОХ-3 от 02.01.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

04.01.2018

Списък на длъжностите извън територията на страната за военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, подлежащи на ротация през 2019 година, конкурси за които ще бъдат проведени през 2018 година