Обяви и конкурси

24.04.2018

Заповед № ОХ-329 от16.04.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) - с включено приложение

19.04.2018

Критерии за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, на 14.06.2018 г. и 15.06.2018 г. в Централно военно окръжие

16.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Отбранителна аквизиция”

16.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

12.04.2018

Заповед № ОХ-300 от 05.04.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

12.04.2018

Заповед № ОХ-295 от 05.04.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

12.04.2018

Обява за конкурси за длъжности в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” и в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

10.04.2018

Обява на Държавна детска градина „Слава“ към Министерството на отбраната и Държавна детска градина „Средец“ към МО за длъжността „счетоводител“

10.04.2018

Обява за конкурси за длъжностите „старши експерт" и „главен експерт“ в отдели на дирекция „Отбранителна аквизиция“

05.04.2018

Заповед № ОХ-260 от 27.03.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

30.03.2018

Обява за конкурси за длъжности "младши експерт" в отдели на дирекция „Отбранителна аквизиция“

28.03.2018

Заповед № ОХ-245 от 23.03.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

28.03.2018

Заповед № ОХ-252 от 23.03.2018 г. относно изменение на заповед № ОХ-1270/14.12.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от  Министерството на отбраната към 30 септември 2017 година

20.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина(Приложения към обявата)

19.03.2018

Резултати на явилите се на тест на 19.03.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване”

19.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинa(Приложения към обявата)

15.03.2018

Заповед № ОХ-210 от 12.03.2018 г. оносно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

09.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

06.03.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване”

02.03.2018

Заповед № ОХ-116 от 12.02.2018 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент” за военнослужещи във Военна академия „Георги С. Раковски”

01.03.2018

Резултати на явилите се на тест на 01.03.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността "вътрешен одитор" в отдел „Вътрешен одит на административните структури на Министерството на отбраната“, дирекция „Вътрешен одит“

27.02.2018

Резултати на явилите се на тест на 27.02.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Администриране и охрана на имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

19.02.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „вътрешен одитор“ в отдел „Вътрешен одит на административните структури на МО“, дирекция „Вътрешен одит”

19.02.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Администриране и охрана на имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

16.02.2018

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” (2 места) в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

05.02.2018

Заповед № ОХ-101 от 05.02.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”

01.02.2018

Заповед № ОХ-95 от 30.01.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

01.02.2018

Заповед № ОХ-93 от 31.01.2018 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2018/2019 г.

01.02.2018

Заповед № ОХ-92 от 30.01.2018 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2018/2019 г.

01.02.2018

Обява за конкурс длъжностите „вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” и „младши експерт” в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

01.02.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

29.01.2018

Заповед № ОХ-71 от 23.01.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

25.01.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

25.01.2018

Заповед № ОХ-65 от 22.01.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

25.01.2018

Заповед № ОХ-63 от 22.01.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

19.01.2018

Заповед № ОХ-49 от 18.01.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

17.01.2018

Заповед № ОХ-42 от 15.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

16.01.2018

Заповед № ОХ-43 от 15.01.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в 68-ма бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

12.01.2018

Заповед № ОХ-27 от 10.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.01.2018

Заповед № ОХ-20 от 08.01.2018 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година

05.01.2018

Заповед № ОХ-3 от 02.01.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

04.01.2018

Списък на длъжностите извън територията на страната за военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, подлежащи на ротация през 2019 година, конкурси за които ще бъдат проведени през 2018 година