Обяви и конкурси

17.10.2018

Заповед № ОХ-840 от 16.10.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

17.10.2018

Заповед № ОХ-814 от 10.10.2018 г. относно обявяване на вакантна преподавателска длъжност в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

12.10.2018

Обява за свободна продажба на неусвоените карти за почивка – сезон „ЗИМА 2018/2019”

10.10.2018

Заповед № ОХ-804 от 08.10.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

09.10.2018

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) "Змейово"

08.10.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (с включени приложения)

05.10.2018

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

05.10.2018

Обява за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Придобиване на въоръжение и техника“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

03.10.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Електронни разплащания (СЕБРА) и администриране на приходите“ в  дирекция „Финанси”

03.10.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

25.09.2018

Заповед № ОХ-775 от 20.09.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

18.09.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

17.09.2018

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Електронни разплащания (СЕБРА) и администриране на приходите“ в дирекция „Финанси”

17.09.2018

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

13.09.2018

Заповед № ОХ-727 от 29.08.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

13.09.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

11.09.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

07.09.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военнo формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – с включени приложения

07.09.2018

Заповед № ОХ-712 от 24.08.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

03.09.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Оръжия и боеприпаси“, дирекция „Логистика“

03.09.2018

Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

29.08.2018

Заповед № ОХ-709 от 23.08.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”

27.08.2018

Обява за конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет”

27.08.2018

Заповед № ОХ-705 от 22.08.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

24.08.2018

Заповед № ОХ-696 от 21.08.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”

21.08.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 03.12.2018 г. до 14.12.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив

17.08.2018

Заповед № ОХ-671 от 14.08.2018 г. обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

17.08.2018

Обява за конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Оръжия и боеприпаси", дирекция "Логистика"

09.08.2018

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

03.08.2018

Заповед № ОХ-612 от 26.07.2018 г. относно обявяване имената на военнослужещи, приети за обучение в задочна форма във висшите военни училища, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и обявяване периодите на обучение за първи и втори курс за учебната 2018/2019 г.

03.08.2018

Заповед № ОХ-612 от 26.07.2018 г. относно обявяване имената на военнослужещи, приети за обучение в задочна форма във висшите военни училища, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и обявяване периодите на обучение за първи и втори курс за учебната 2018/2019 г.

03.08.2018

Заповед № КВ-339 от 27.07.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

02.08.2018

Заповед № ОХ-628 от 31.07.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Националния военен университет „Васил Левски”

31.07.2018

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Придобиване на въоръжение и техника“, дирекция „Отбранителна аквизиция”

24.07.2018

Заповед № ОХ-600 от 23.07.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) за командироване на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА (с включено приложение – списък на вакантните длъжности)

24.07.2018

Обява за свободната продажба на неусвоените карти за почивка в Атина, Гърция в периода 14.09.-20.09.2018 г. за сезон “ЛЯТО 2018”

20.07.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018 г. и 10.10.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София

19.07.2018

Заповед № ОХ-539 от 02.07.2018 г. относно обявяване на конкурси за редовни и задочни докторантури във военните академии, висшите военни училища и в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” през 2019 г.

19.07.2018

Информация относно стартирането на свободната продажба на неусвоените карти за почивка в Атина, Гърция за периода 14.09.-20.09.2018 г.

18.07.2018

Резултати на явилите се на тест на 18.07.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „главен експерт“ в сектор „Строителство“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

13.07.2018

Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Придобиване на въоръжение и техника“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

11.07.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

09.07.2018

Заповед № ОХ-558 от 03.07.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

02.07.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в сектор „Инвестиционна политика“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

02.07.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в сектор „Инвестиционна политика“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

02.07.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт сектор „Строителство“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

02.07.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжностите старши експерт в сектор „Строителство“, отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

25.06.2018

Обява за конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

21.06.2018

Заповед № ОХ-503 от 19.06.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

18.06.2018

Заповед № ОХ-498 от 13.06.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ във Военна академия „Георги С. Раковски”

14.06.2018

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – на 28.08.2018 г. и 29.08.2018 г. в Националната гвардейска част (с включени списъци с вакантни длъжности)

13.06.2018

Обява за конкурси за длъжности в сектори „Инвестиционна политика“ („главен експерт“, „младши експерт“) и „Строителство“ („главен експерт“, „старши експерт“) на отдел „Инвестиционна политика и строителство“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

05.06.2018

Резултати от теста за конкурсната длъжност „държавен експерт“ в отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“, дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, проведен на 05.06.2018 г.

05.06.2018

Резултати от теста за конкурсната длъжност „главен експерт“ в отдел „Международно право“, дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, проведен на 05.06.2018 г.

05.06.2018

Резултати на явилите се на тест на 05.06.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността началник на отдел „Контрол по управлението на човешките ресурси“ в Инспекторат на Министерство на отбраната

25.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

25.05.2018

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“, дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“

25.05.2018

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Международно право“, дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“

21.05.2018

Списък на допуснатите кандидати за длъжността  „началник на отдел „Контрол по управление на човешките ресурси“ в Инспекторат на Министерството на отбраната

18.05.2018

Заповед № ОХ-411 от 16.05.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Националния военен университет „Васил Левски”

18.05.2018

Обява за свободната продажба на неусвоена карта за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018”

17.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

16.05.2018

Обява за свободната продажба на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2018”

11.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Асеновград, Мусачево и Смолян

11.05.2018

Заповед № ОХ-362 от 25.04.2018 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „професор” и „доцент“ във Военномедицинска академия

10.05.2018

Резултати на явилите се на тест на 10.05.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „старши експерт“ в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

09.05.2018

Информация относно стартирането на свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон „Лято 2018”

09.05.2018

Резултати на явилите се на тест на 09.05.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка и държавен военновременен план“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

09.05.2018

Заповед № ОХ-369 от 30.04.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.05.2018

Заповед № ОХ-374 от 02.05.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в 68-ма бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

08.05.2018

Резултати на явилите се на тест на 08.05.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Придобиване на въоръжение и техника“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

08.05.2018

Обява за конкурс за длъжности в дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната” – „държавен експерт” в отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“ и „главен експерт” в отдел „Международно право“

04.05.2018

Обявяване на неусвоените карти за почивки за чужбина за сезон „Лято 2018”, които ще бъдат на свободна разпродажба на 08.05.2018 г.

03.05.2018

Обява за стартирането на свободната продажба на неусвоените карти за почивка за чужбина, сезон „Лято 2018” за военнослужещи и цивилни служители

02.05.2018

Резултати на явилите се на тест на 02.05.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

02.05.2018

Обява за конкурс за длъжността началник на отдел „Контрол по управление на човешките ресурси“ – Инспекторат на Министерството на отбраната

30.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „главен експерт“ в сектор „Хасково“, отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Пловдив“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

30.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност началник на сектор „Хасково“, отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Пловдив“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

30.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност началник на сектор „Пловдив“,  отдел „Регионална инфраструктура на отбраната – Пловдив“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

30.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка и Държавен военновременен план“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“

27.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „главен експерт“ в отдел „Придобиване на въоръжение и техника“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

27.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за конкурсната длъжност „старши експерт“ в отдел „Придобиване на системи за командване и управление“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

25.04.2018

Заповед № ОХ-345 от 24.04.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

24.04.2018

Резултати на явилите се на тест на 25.04.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Отбранителна аквизиция”

24.04.2018

Заповед № ОХ-329 от16.04.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) - с включено приложение

19.04.2018

Критерии за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, на 14.06.2018 г. и 15.06.2018 г. в Централно военно окръжие

16.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Отбранителна аквизиция”

16.04.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Придобиване на материални средства и услуги“, дирекция „Отбранителна аквизиция“

12.04.2018

Заповед № ОХ-300 от 05.04.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” във Военна академия „Г. С. Раковски”

12.04.2018

Заповед № ОХ-295 от 05.04.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в Националния военен университет „Васил Левски”

12.04.2018

Обява за конкурси за длъжности в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” и в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

10.04.2018

Обява на Държавна детска градина „Слава“ към Министерството на отбраната и Държавна детска градина „Средец“ към МО за длъжността „счетоводител“

10.04.2018

Обява за конкурси за длъжностите „старши експерт" и „главен експерт“ в отдели на дирекция „Отбранителна аквизиция“

05.04.2018

Заповед № ОХ-260 от 27.03.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в Централно военно окръжие за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включено приложение

30.03.2018

Обява за конкурси за длъжности "младши експерт" в отдели на дирекция „Отбранителна аквизиция“

28.03.2018

Заповед № ОХ-245 от 23.03.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

28.03.2018

Заповед № ОХ-252 от 23.03.2018 г. относно изменение на заповед № ОХ-1270/14.12.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от  Министерството на отбраната към 30 септември 2017 година

20.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина(Приложения към обявата)

19.03.2018

Резултати на явилите се на тест на 19.03.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване”

19.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинa(Приложения към обявата)

15.03.2018

Заповед № ОХ-210 от 12.03.2018 г. оносно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

09.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 – София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

06.03.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт“ в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване”

02.03.2018

Заповед № ОХ-116 от 12.02.2018 г. относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент” за военнослужещи във Военна академия „Георги С. Раковски”

01.03.2018

Резултати на явилите се на тест на 01.03.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността "вътрешен одитор" в отдел „Вътрешен одит на административните структури на Министерството на отбраната“, дирекция „Вътрешен одит“

27.02.2018

Резултати на явилите се на тест на 27.02.2018 г. кандидати в конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Администриране и охрана на имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

19.02.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „вътрешен одитор“ в отдел „Вътрешен одит на административните структури на МО“, дирекция „Вътрешен одит”

19.02.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Администриране и охрана на имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“

16.02.2018

Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” (2 места) в сектор „Документален“, отдел „Канцелария“, дирекция „Административно и информационно обслужване“

05.02.2018

Заповед № ОХ-101 от 05.02.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров”

01.02.2018

Заповед № ОХ-95 от 30.01.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

01.02.2018

Заповед № ОХ-93 от 31.01.2018 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещ от Военновъздушните сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ във ВВБ „Максуел”, Алабама, през учебната 2018/2019 г.

01.02.2018

Заповед № ОХ-92 от 30.01.2018 г. относно обявяване на едно място за обучение на военнослужещи от Военноморските сили на Българската армия в Командно-щабния колеж на ВMС на САЩ в Нюпорт, Роуд Айлънд, през учебната 2018/2019 г.

01.02.2018

Обява за конкурс длъжностите „вътрешен одитор” в дирекция „Вътрешен одит” и „младши експерт” в главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

01.02.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

29.01.2018

Заповед № ОХ-71 от 23.01.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Военномедицинска академия

25.01.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

25.01.2018

Заповед № ОХ-65 от 22.01.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

25.01.2018

Заповед № ОХ-63 от 22.01.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

19.01.2018

Заповед № ОХ-49 от 18.01.2018 г. относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) – с включени приложения

17.01.2018

Заповед № ОХ-42 от 15.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Националния военен университет „Васил Левски“

16.01.2018

Заповед № ОХ-43 от 15.01.2018 г. относно обявяване на вакантна длъжност в 68-ма бригада „Специални сили“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

12.01.2018

Заповед № ОХ-27 от 10.01.2018 г. относно  обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” и за обявяване на вакантни академични длъжности „асистент” в Националния военен университет „Васил Левски”

08.01.2018

Заповед № ОХ-20 от 08.01.2018 г. относно обявяване на заявения брой места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерство на отбраната за учебната 2018/2019 година

05.01.2018

Заповед № ОХ-3 от 02.01.2018 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

04.01.2018

Списък на длъжностите извън територията на страната за военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, подлежащи на ротация през 2019 година, конкурси за които ще бъдат проведени през 2018 година