Външни връзки

Съвместно командване на силите

Сухопътни войски

Военновъздушни сили

Военноморски сили

Служба "Военна полиция"

Служба "Военна информация"

Комендантство - МО

Централно военно окръжие

Стационарна комуникационнa и информационна система

ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

Информационен център на МО

Национална гвардейска част

Национален военноисторически музей

Военно-географска служба

Институт по отбрана

Военна академия "Г. С. Раковски"

Национален военен университет "Васил Левски"

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

Военномедицинска академия

Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“

Военно издателство

Болница „Света Богородица“ ЕООД – с. Нареченски бани

Болница за рехабилитация „Вита“ ЕООД - Велинград

ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД – гр. Бургас 

"Снабдяване и търговия - МО" ЕООД

Военно-ремонтни заводи "ТЕРЕМ" ЕАД

„МОБА” ЕООД

Административен регистър

Национална военна спортна федерация

Комисия за защита на личните данни

Портал на Европейския съюз

Европейска комисия

Европейска агенция по отбрана

НАТО

Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия

Индустриален форум

Демонстрационен тест по английски език

68 бригада Специални сили