Началник на отбраната - биография

 

 

 

 

 

 

 

Генерал Андрей Илиев Боцев

Началник на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 26.11.1959 г., гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

Военна кариера:
1981 - 1984 г. Командир на взвод;
1984 - 1988 г. Командир на рота;
1988 - 1990 г. Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;
1990 - 1993 г. Командир на мотострелкови батальон;
1993 - 1995 г. Началник на щаба на мотострелкови полк;
1995 - 1998 г. Заместник-командир на мотострелкови полк;
1998 - 2001 г. Командир на мотострелкови полк;
2001 - 2002 г. Началник на щаба на бронетанкова бригада;
2002 - 2003 г. ВРИД Командир на бронетанкова бригада;
2003 - 2004 г. Слушател в ГЩФ на ВА "Г.С.Раковски” ;
2004 - 2007 г. Командир на планинска бригада;
2007 - 2008 г. Началник на направление в щаба на Сухопътните войски;
2008 - 2009 г. Заместник-началник на отдел в щаба на Сухопътните войски;
2009 – 2010 г. Заместник-началник на щаба по подготовката на Сухопътните войски;
2010 – 2011 г. Заместник-началник на Сухопътните войски;
2011 – 2014 г. Началник на щаба на Сухопътните войски;
2014 – 2017 г. Командир на Сухопътните войски;
от 08.03.2017 г. Началник на отбраната

Образование:
През 1977 г. Завършва Политехническа гимназия „Яне Сандански”, гр. Гоце
Делчев
1977 - 1981 г. ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново;
1988 - 1990 г. Военна академия „Г.С.Раковски”;
2003 - 2004 г. „ГЩФ” на Военна академия „Г.С.Раковски”.

Произвеждане в звания:
1981 г. Лейтенант;
1984 г. Старши лейтенант;
1988 г. Капитан;
1992 г. Майор;
1995 г. Подполковник;
1999 г. Полковник;
2009 г. Бригаден генерал;
2014 г. Генерал-майор;
2017 г.  Генерал-лейтенант;
06.05.2018 г. Генерал

Ордени и награди:
Медал „За отличие в БА”;
Награден знак „За вярна служба под знамената” – ІІІ степен – министър на отбраната на Република България – 1999 г.;
Награден знак „За вярна служба под знамената” – ІІ степен – министър на отбраната на Република България – 2005 г.;
Медал „За заслуги към БА”;
Поименно лично оръжие „карабина” – министър на отбраната на Република България - 2009 г.
Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

Семейно положение: Семеен, с две деца.