Заместник - началници на отбраната - биографии

 

 

 

 

 

 

 

Вицеадмирал Емил Ефтимов

заместник-началник на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 16 август 1961 г. в гр. Варна


Завършено образование:
1979 г. – Математическа гимназия – гр. Варна
1979-1984 г. – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна
1992-1994 г. – Военноморска академия на Руската Федерация – гр. Санкт Петербург, Русия
2001 г. – Курс по английски език във Военна академия на Република Унгария
2004-2005 г. – Военноморски колеж – Ню Порт, САЩ
2012 г. – Курс за висши офицери – Училище на Главната квартира на НАТО – Оберамергау, Германия
2012 г. – Курс за висши офицери и посланици -Колеж по отбраната на НАТО в гр. Рим, Италия

Военна кариера:
1984–1985 г. -  Командир на щурманска бойна част на фрегата
1985–1988 г. – Командир на минно-торпедна бойна  част на фрегата
1988-1991 г. – Старши помощник командир на фрегата
1991-1992 г. – Командир на фрегата
1992-1994 г. – Слушател във ВМА на Руската Федерация
1994-1995 г. – Дивизионен специалист по противолодъчна отбрана на Първи дивизион патрулни кораби
1995-2000 г. – Началник-щаб на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна
2000-2001 г. – Заместник-началник щаб, той и началник на отделение "Бойна подготовка" във вмб – Варна
2001-2003 г. – Командир на Първи дивизион патрулни кораби във вмб – Варна
2003-2004 г. –  Заместник-командир по подготовка на силите на вмб – Варна
2004-2005 г. – Военноморски колеж на САЩ
2005-2006г. – Началник на управление „Подготовка и използване на силите“ в щаба на ВМС
2006-2009 г. – Началник-щаб на Военноморска база Варна
2009-2011 г. – Командир на Военноморска база Варна
2011-2013 г. – Заместник-директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия
2013-2016 г. – Директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност“ в Международния военен щаб на НАТО в Главната квартира на НАТО, гр. Брюксел – Белгия
2016 – Заместник-началник на отбраната
19.01.2017 г.- 08.03.2017 г. - ВрИД Началник на отбраната

Произвеждане в звания:
1984 г. – Лейтенант
1987 г. – Старши лейтенант
1991 г. – Капитан-лейтенант
1996 г. – Капитан III ранг
1999 г. – Капитан II ранг
2003 г. – Капитан I ранг
2009 г – Комодор
2013 г. – Контрaaдмирал
2016 г. – Вицеадмирал

Отличия и награди
Всички, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната „За вярна служба“ и почетен знак на МО „Свети Георги“

Владее:
Английски и руски език

Семейно положение:
Женен с две деца


 

 

 

 

 

 

Генерал-лейтенант Димитър Крумов Илиев

заместник-началник на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 10 декември 1963г. в гр. Асеновград

Завършено образование:
1981 г. – завършва средно специално образование в гр. Асеновград ;
1981-1985 г. – ВНВАУ „Г. Димитров“, гр. Шумен, военна специалност: земна артилерия ПТУРС, ТР-КОМ;
1992-1994 г. – Военна академия "Г.C. Pаковски", гр. София, магистър по военно дело;
2001 г. –  курс за щабни офицери – в Холандия
2002 г. –  курс  „Мироопазващи операции“, САЩ
2007 г. –  Курс по английски език , САЩ
2007-2008 г. –  Военен колеж на СВ Керълайл САЩ

Военна кариера:

1985-1986 г.  Командир на артилерийски взвод в 49 САДН на 49 МСП - Симеоновград
1986-1987 г.  Командир на противотанкова батарея ПТУРС „Малютка“ в 49 МСП - Асеновград
1987-1994 г.  Командир на курсантски взвод в ВНВУ „Г. Димитров“ - Шумен
1994-1995 г.  Началник щаб на реактивен артилерийски дивизион в 4ААП        -Асеновград
1995-1998 г.  Помощник началник на щаба по разузнаването в 4ААП - Асеновград
1998-2000 г.  Командир на 2-ри реактивен дивизион в 4РеаБР - Асеновград
2000-2001 г.  Командир на 3-ти реактивен дивизион в 4СМАБР - Асеновград
2001-2007 г.  Командир на 3-ти реактивен дивизион в 4 АБР - Асеновград
юни 2004 до декември 2004 – Щабен офицер в управление Планиране на мисията в Ирак .
2008-2009 г.  Заместник-началник на направление в Щ-СВ
2009-2010 г.  Началник на отдел в управление „ Операции“ - СОК
2010-2011 г.  Заместник-началник на отдел „ Операции“ - СКС
2011-2014 г.  Командир в 4 артилерийски полк  - Асеновград
2014-2016 г.  Командир на 2 механизирана бригада - Стара Загора
2016-2018 г.  Заместник-командир на Корпус за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция, считано от 01.04.2016 г.
01.08.2018 г. е назначен за заместник-началник на отбраната

Произвеждане в звания:
1985 г. – Лейтенант
1988 г. – Старши лейтенант
1992 г. – Капитан
1998 г. – Майор
2002 г. – Подполковник
2009 г. – Полковник
2014 г. – Бригаден генерал
2016 г. – Генерал-майор
2018 г. – Генерал-лейтенант

Отличия и награди:

  • награден знак „За вярна служба под знамената“ - III степен – министър на отбраната на Република България – 2004 г.  ;
  • награден знак „ За отлична служба“ - I степен – министър на отбраната на Република България – 2012г.
  • Предметни награди, морални поощрения и грамоти

Владее:
Английски език

Семейно положение:
Женен с три деца